Agenda

We spreken telkens af op de avond van aankomst om 18u in de bar van Hotel Villa Frigiliana voor een kennismakingsdrankje. Om 19u maken we een wandeling naar La Casa Del Valle voor het avondeten. Van maandag tot vrijdag tussen 10u en 13u nemen we er samen deel aan de openluchtcolleges. Vanaf 13u bent u vrij en kan u uitrusten of de omgeving verkennen. Van 19u tot 23u komen we terug samen voor een praatje en het avondmaal. Op vrijdagavond begint vanaf 19u het afscheidsfeest.

 

Jean Paul Van Bendegem

fotojeanpaul.jpg

Mijn Rariteitenkabinet

Van 6 tot 12 juni 2019

Rariteitenkabinetten (ook wel cabinet de curiosités of Wunderkammer genoemd) waren en zijn collecties of verzamelingen waar geen kop of staart aan te krijgen valt tenzij de eigenaar erbij staat om het geheel aan elkaar te praten. Al geruime tijd speel ik met het idee dat elk menselijk leven zo’n rariteitenkabinet is. Dat heeft geleid tot het boek Over wat ik nog wil schrijven (2008) waarin tien onderwerpen aan bod komen: literatuur en wiskunde, Vrijmetselarij, skepp-tisch zijn, Sherlock Holmes, een droomboek over wiskunde, stripverhalen, architectuur, muziek, geloof en humor, erotiek en pornografie.

De vijf ochtenden van de cursus behandelen vijf thema’s uit de tien, vijf reizen of dwaaltochten doorheen het rariteitenkabinet dat mijn leven is (met keuzevrijheid van de deelnemers wat de selectie betreft). Maar tegelijkertijd is het ook een verkenning van een aantal filosofische vragen die zich spontaan stellen rond identiteit: als ik een rariteitenkabinet ben, wat zorgt voor een samenhang in mijn leven? Hoe kan ik hierin mijzelf herkennen? En hoe kan de ander mij herkennen en ik de ander? Welke rol speelt het vertellen van verhalen hierin? 

Jean Paul Van Bendegem (1953) is emeritus hoogleraar filosofie aan de VUB en beleeft thans zijn tweede puberteit. Meer is te vinden op: www.jeanpaulvanbendegem.be. 

Katleen Gabriels

 
katleensmall.jpg

Onlife: uitloggen kan niet meer

Technologie en het goede leven

Van 23 tot 29 juni 2019

De eerste echo van een baby staat al vlug online. ‘Smartphones’, ‘selfies’ en ‘apps’ kleuren onze woordenschat. Zelfs de dood maakt niet langer een onderscheid tussen online en offline. Kinderen zijn online van voor de geboorte tot na de dood en de laatste generatie die nog een helder onderscheid tussen ‘online’ en ‘offline’ kan maken leeft vandaag. En dat terwijl het World Wide Web nog maar sinds 1989 bestaat en de eerste iPhone sinds 2007. Ondertussen voltrekt het ‘Internet of Things’ zich volop: meer en meer apparaten worden deel van het internet, zoals wagens en zelfs pacemakers. En in stijgende lijn maken algoritmen voorspellingen over en beslissingen voor ons.

Wat zijn wenselijke en onwenselijke gevolgen als we steeds met elkaar verbonden zijn en niet zomaar kunnen uitloggen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat technologische vooruitgang ook ethische vooruitgang betekent? Op welke diepfilosofische vragen kan technologie niet zomaar een antwoord bieden - ook al wordt het ons beloofd? In deze workshop staat de vraag naar (computer)technologie en het goede leven centraal. 

Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze werkt als Assistant Professor aan de TU Eindhoven en vanaf 2019 aan Maastricht University. Ze is de auteur van Onlife, door Liberales uitgeroepen als ‘Boek van het jaar 2016’.

Daan Roovers

 
daanrooverssmall (1).jpg

Wat is de mens?

Van 1 tot 7 september 2019

‘Ik geloof, dat ik geen instinct heb voor heldenmoed en heiligheid. Wat mij interesseert, dat is mens te zijn’, aldus hoofdpersoon dokter Rieux in de weergaloze roman De pest van de Franse schrijver en denker Albert Camus. Maar wat betekent dat precies: mens zijn? Het is een van de belangrijkste vragen uit de geschiedenis van de filosofie.

Aan de hand van verschillende filosofische auteurs bespreken we tijdens de vijf ochtenden vijf mogelijke antwoorden op deze vraag, waaronder: zijn we van nature goed (Rousseau)? Zijn we in de eerste plaats denkende wezens (Plato, Arendt)? Zijn we morele helden (Camus)? Zijn we regisseur over ons eigen bestaan (Nietzsche, Taleb)? Zijn wij ons brein (Descartes & Dennett)?

‘Mens. Wees mens. Denk als mens’ - was de formulering van Multatuli. Hij beschouwde dat niet als een vanzelfsprekend gegeven, maar zag het als een opdracht aan ons allen: wij, strevende en struikelende wezens.

Daan Roovers is filosoof, docent publieksfilosofie (UvA), programmamaker bij omroep Human en meent dat muziek, nog sterker dan filosofie, in staat is de essentie van het leven uit te drukken. Meer is te vinden op: www.daanroovers.nl

Johan Braeckman

 
fotojohan (2).jpg

Vijf literaire meesterwerken en hun filosofische betekenis

Van 9 tot 15 september 2019

De grote werken uit de geschiedenis van de literatuur spiegelen ons een wereld voor die ons fundamentele inzichten over onszelf en het samenleven met anderen aanbiedt. Fictie die meerdere generaties aanspreekt en reflecteert over wat het betekent om een mens te zijn, reikt ons kennis aan die we misschien op geen enkele andere manier kunnen verwerven. Maar het is vaak niet eenvoudig om de precieze betekenis van de wereldliteratuur te duiden. Er is een heel palet aan achtergrondinformatie nodig, bijvoorbeeld van historische, wetenschappelijke en filosofische aard, om de beste fictie ten gronde te bevatten. 

In deze cursus bespreken we vijf literaire meesterwerken, één per dag. We geven hun inhoud weer, plaatsen ze in hun historische context en analyseren hun filosofische betekenis. De volgende boeken staan op het programma: Don Quichot (Cervantes, 1614), Candide (Voltaire, 1759), Frankenstein (Mary Shelley, 1818), Reis naar het einde van de nacht (Céline, 1932) en De welwillenden (Jonathan Littell, 2006). Voorkennis is niet nodig om de cursus te volgen, maar wie wil kan vanzelfsprekend een of meerdere van de romans reeds vooraf lezen. 

Johan Braeckman (1965) is hoogleraar wijsbegeerte aan de UGent en houdt van alles wat het leven zinvol maakt. Meer is te vinden op: www.johanbraeckman.be.